Bezpečnost potravin

Skladba mastných kyselin v tucích na pečení

Vydáno: 4. 5. 2003
Autor:

Výsledky analýz potvrzují, že složení výrobků z kategorie rostlinných tuků se z hlediska nutričního neustále zlepšuje.

Složení výrobků ze skupiny rostlinných tuků na našem trhu je do jisté míry ovlivněno hlavním účelem použití. Tuky určené k přímé  spotřebě mají obecně nižší obsah nasycených mastných kyselin než tuky určené na smažení a pečení. U tuků uřčených pro dlouhodobé smažení je cíleně snížen obsah vícenenasycených mastných kyselin a za účelem zvýšení stability produktu vůči oxidaci za vysokých teplot při smažení. Při porovnávání rostlinných tuků na našem trhu je nezbytné vždy srovnávat výrobky v rámci jednotlivých kategorií: tuky určených ke přímé spotřebě s vyšším  a nižším obsahem tuku, tuky na pečení a tuky na smažení. U tuků první kategorie se obsah nasycených mastných kyselin a transizomerů  pohybuje mezi 20-30 %, obsah vícenenasycených MK mezi 20-50 %. Podobné charakteristiky mají i pomazánkové tuky s nižším obsahem tuku. Složení tuků na pečení je uvedeno v následující tabulce. Tuky na pečení obsahují okolo 50 % nasycených mastných kyselin a transizomerů. V této skupině je podstatně více výrobků, při jejichž výrobě byly použity v tukové násadě částečně ztužené tuky. Důsledkem toho je i vyšší obsah transizomerů v těchto výrobcích. Podobná situace je i u tuků na smažení nebo fritování. Obsah nenasycených MK je zhruba 55-60 %. Množství vícenenasycených MK je sníženo. Mezi tuky neobsahujících transizomery MK patří Planta, nízký obsah má i Cera.  

Název SAFA MUFA PUFA TRANS Tuk Výrobce
Perla kostka 47,52 38,07 14,06 0,12 70% Unilever
Hera 49,71 35,04 14,51 0,15 74% Unilever
Stella 20,70 40,14 12,59 26,14 80% Setuza
Lukana cukrářská 28,43 34,51 12,94 23,97 80% Setuza
Palmarin 46,07 30,68 19,50 3,70 70% Palma
Helia 43,34 25,18 26,94 4,17 78% Palma
Linco na pečení 34,94 30,26 14,78 19,84 70% Beluša Foods
Tesco na pečení 32,13 29,18 20,77 17,03 70% Beluša Foods
Clever kostka 33,14 29,20 20,27 17,37 70% Beluša Foods
Levně na pečení 26,31 38,98 9,43 24,88 80% Setuza
Koruna 33,54 28,86 20,55 17,02 80% Beluša Foods

(Vysvětlivky – SAFA nasycené MK, MUFA monoenové MK,  PUFA – polyenové MK, TRANS – obsah transizomerů)  

Složení výrobků z kategorie rostlinných tuků se z hlediska nutričního neustále zlepšuje. Nejvíce je to patrné na obsahu transizomerů MK, které podle nejnovějších poznatků ovlivňují některé rizikové faktory více než nasycené MK (např. hladinu LDL cholesterolu)

Podrobnosti o složení ostatních kategorií rostlinných tuků jsou k dispozici ve sborníku přednášek z XL. mez. konference z technologie tuků konané 15.-17. 5. 2002 v Harrachově (str. 20-28). Publikaci vydala SETUZA a.s. ve spolupráci s Českou společností chemickou, odbornou skupinou pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii.
Publikace bude součástí fondu knihovny ÚZPI.