Bezpečnost potravin

Skandál s přebalováním a přeznačováním masa

Vydáno: 16. 12. 2005
Autor:

Pokračuje vyšetřování německého masozpracovatelského podniku Domez, dánského dodavatele krůtího masa a chladírenského skladu v Severním Irsku kvůli obchodování s masem nevhodným ke spotřebě.

Množství nepoživatelého masa a masných výrobků v 5 německých zemích a Dánsku se nyní odhaduje na 200 tun. Ústředním místem skandálu je podnik zpracovávající maso Domez v Gelsenkirchen (severozápad Německa), kde docházelo k přeznačování a prodeji masa s prošlým datem použitelnosti a k prodeji jatečných odpadů k výrobě masných výrobků. Hovězí a krůtí maso, výrobky z vepřového masa, drůbeží a koňské maso byly zkonfiskovány v podnicích a chladírenských skladech v Porýní-Vestfálsku, Dolním Sasku, Hamburgu, Šlesvicko-Holštýnsku a Badensko-Würtembersku. Podle ministra pro spotřebitelské záležitosti Porýní-Vestfálska je zřejmé, že do ilegálního obchodování byla zapojena jedna firma v Badensku-Würtembersku a dodavatel krůtího masa v Dánsku. Značné množství masa nevhodného ke spotřebě se dostalo ke spotřebitelům ve formě kebabu a uzenin. Je nutno objasnit, zda se jednalo o větší počet jednotlivých případů, nebo o systémový problém.

Kvůli přebalování a přeznačování masa je úřadem FSA Velké Británie vyšetřován i chladírenský podnik Euro Freeze (Lisnaskea, Co Fermanagh) v Severním Irsku, který skladuje maso a drůbež. Po prvním varování 18. 11. 2005 se prověřuje autenticita „zdravotních značek na zboží z tohoto podniku.

 

EU Food Law, 2005, č. 235, s. 13, 14