Bezpečnost potravin

Skandál s drůbežím masem v Německu

Vydáno: 30. 11. 2005
Autor:

Téměř polovina vzorků masa z drůbežářského závodu v Dolním Sasku byla nezpůsobilá ke konzumaci. Hnilobné procesy u části masa byly zjistitelné již senzoricky. V podniku docházelo i k falšování krůtího masa vstřikováním vody.

Drůbežářský závod v Lastrupu v Dolním Sasku (a jeho sesterský podnik v Lindernu) byl uzavřen a bylo mu odebráno schválení pro obchodování v EU poté, co bylo zjištěno, že skladoval a dodával rozkládající se a falšované maso.

Společnost je také podezřelá, že rozmrazovala zmrazenou drůbež a prodávala ji jako čerstvou. Většinou se jedná o krůtí maso, zřejmě z dovozu.

Kompetentní místní úřady zkonfiskovaly z těchto dvou provozů přes 20 tun kuřecího a krůtího masa. Z 68 vzorků hodnocených na vzhled a pach bylo 24 jednoznačně hnijících, 12 bylo odesláno k analýze a 32 prošlo. Po analýzách se zjistilo, že celkem 30 z odebraných vzorků masa bylo nezpůsobilých ke konzumaci lidmi. Kromě toho bylo zjištěno několik tun krůtího masa, do kterého byla injekčně přidána voda, čímž se hmotnost zvýšila o 30 %.

Dalších 6 vzorků zkaženého masa bylo odebráno u výrobců kebabu – zákazníků podniku v Lindernu. Zkonfiskováno bylo i maso dodané podnikům v severním a východním Německu.

Je ovšem nepravděpodobné, že by se zkažené maso vzhledem k jeho zápachu dostalo až ke spotřebiteli.

 

EU Food Law, 2005, č. 234, s. 12–13