Bezpečnost potravin

Širší využití validovaných rychlých mikrobiologických metod na nové potravinářské matrice

Vydáno: 13. 7. 2007
Autor: pospisilova

Prezentace na první konferenci o ochraně a obraně potravin (USA, 2.–4. 11. 2005). Sborník prezentací.

Pro detekci patogenů v masných nebo mléčných výrobcích, popř. dalších výrobcích byla vyvinuta řada rychlých mikrobiologických metod, přičemž za rychlou metodu se obecně považuje jakákoliv metoda, která je rychlejší než tradiční metody detekce.
Na New Mexico State University hledali nové aplikace pro existující metody, tzn. vyšetřovali účinnost těchto metod v jiných potravinářských matricích, např. v zelenině. Tzn. metody, které byly validovány pro použití v jednom nebo v několika potravinářských výrobcích byly testovány na jiných potravinách.
Rychlé mikrobiologické metody lze rozdělit do čtyř velkých kategorií:
– metody založené na protilátce,
– metody založené na nukleové kyselině,
– biochemické a enzymové metody,
– membránová filtrace.
Cílem stanovení rychlou metodou je:
– fyzikální struktura,
– metabolity,
– bílkoviny,
– DNA,
– RNA.
Nové použití rychlé metody se porovnávalo s referenční metodou, přičemž se za referenční metodu používal typicky standardní postup kultivace, který je “zlatým standardem”.
Výsledky,ke kterým vědci dospěli, jsou k dispozici v prezentaci “Expanding the Use of Validated Rapid Microbiological Methods to New Food Matrices”  připravené pro první vědeckou konferenci se zaměřením na ochranu a obranu potravin (1st Annual Food Protecton & Defense Research Conference, 2.–4. 11. 2005, Atlanta, USA).