Bezpečnost potravin

Simultánní stanovení reziduí pesticidů

Vydáno: 14. 12. 2005
Autor:

Agielent Technologies vyvinuli rychlou metodu na bázi GC/MS pro skrínink 113 pesticidů a kvantifikaci 68 nejvýznamějších z nich.

Za účelem monitoringu v současnosti nejčastějších pesticidů v ovoci a zelenině byla vyvinuta metoda společného stanovení skupiny pesticidů na bázi plynové chromatografie/hmot. spektrometrie (GC/MS). Tato metoda umožňuje simultánní rychlý a levný skrínink 113 pesticidů a kvantifikaci (SIM = selective ion monitoring) 68 nejvýznamějších z nich.

Dosažený limit detekce je 2 μg/kg, limit pro kvantifikaci je 6 μg/kg, a to v širokém spektru vzorků, což je pod limitem 10 μg/kg dosahovaným v případě postupu extrakce acetonem, dělení směsí atylacetát/cyklohexan a čištěním gelovou chromatografií (GPC).

Přístroj Scan/SIM a software od Agielent Technologies umožňuje sběr dat pro porovnávání údajů uváděných v literatuře. Tato databáze již obsahuje přes 569 pesticidů.

 

Ernährung, 29, 2005, č. 11, s. 456–460