Bezpečnost potravin

SEZNAM TÉMAT PRO ROK 2004

Vydáno: 8. 10. 2004
Autor:

SEZNAM TÉMAT PRO ROK 2004

 1. Optimalizace hospodaření zemědělského podniku
 2. Diverzifikace výroby zemědělství
 3. Zavádění nových technologií, zvláště technologií šetrných k životnímu prostředí při zpracování zemědělských produktů
 4. Bezpečnost potravin a požadavky na jakost potravinářských výrobků, nové technologie, kontrola orgány státního dozoru
 5. Marketing – inovace zemědělských a potravinářských výrobků, ochranné známky, schvalovací procesy dle podmínek EU, zásady propagace
 6. Trvale udržitelné hospodaření v lesích
 7. Transformace národní dotační politiky ČR v zemědělství do systému podpor EU
 8. Obchodní mechanismy EU a podpora odbytu zemědělských výrobků
 9. Nová legislativa EU v zemědělství
 10. Efektivní využívání IT v oblasti zemědělské výroby
 11. Problematika welfare a chovu hospodářských zvířat
 12. Reforma společné zemědělské politiky