Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Seznam registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin v ČR do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Státní rostlinolékařská správa > Rostlinná výroba - Archiv> Státní rostlinolékařská správa> Rostlinná výroba - Archiv

Seznam registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin v ČR

Vydáno: 25.3.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Seznam vydaný Státní rostlinolékařskou správou v roce 2009.
Státní rostlinolékařská správa (SRS), v souladu s § 39 odst. 3 zákona c. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonu, v platném znění, vydává Seznam registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin. Touto formou SRS informuje veřejnost o přípravcích na ochranu rostlin a dalších prostředcích, které je možno v České republice uvádět na trh a používat.
Rozhodnutí o registraci přípravku na ochranu rostlin a povolení dalšího prostředku se uděluje na základě správního řízení vedeného SRS. Ministerstvo zdravotnictví České republiky formou toxikologických posudků ve vedených správních řízeních posuzuje vliv přípravku na ochranu rostlin a dalších prostředků na zdraví lidí.
Předkládaný seznam (viz příloha) zachycuje stav ke dni 21. ledna 2009. Publikace se vydává jedenkrát ročně a poskytuje pouze základní informace pro uživatele. Nenahrazuje návod k použití, popřípadě správní rozhodnutí.
Při aplikaci přípravku na ochranu rostlin nebo dalšího prostředku nesmí uživatel postupovat v rozporu s návodem k použití, zejména nesmí překročit nejvyšší dávku a krátit uvedené bezpečnostní lhůty.
Kontrolní orgány posuzují, zda jsou při aplikaci přípravku na ochranu rostlin a dalších prostředků dodrženy podmínky jejich správného použití, včetně pokynu k ochraně zdraví lidí, zvířat, vod, včel, zvěře a vodních organismů.
V případě porušení povinností při zacházení s přípravky na ochranu rostlin nebo dalšími prostředky hrozí uložení správní sankce podle příslušného právního předpisu.
 
Příloha: Seznam registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2009 (pdf, 3,32 MB, 322 stran)
 
Zdroj: Věstník SRS 6, 2009, č. 1
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021