Bezpečnost potravin

Seznam přípustných potravních doplňků bude doplněn

Vydáno: 11. 9. 2009
Autor:

Na základě stanoviska EFSA bude vydán aktualizovaný seznam přípustných forem vitaminů a minerálních látek – příloha 2 směrnice 2002/46.

Směrnice 2002/46/ES o doplňcích stravy (konsolidované znění z r. 2008) uvádí v příloze 1 vitaminy a minerální látky, které mohou být používány při výrobě doplňků stravy a v příloze 2 formy těchto vitaminů a minerálních látek. Seznam látek v příloze 2 byl doplněn směrnicí 2006/37/ES a nyní dochází k další změně (viz Výbor SCF schválil seznam vitaminů a minerálních látek do suplementů).
Látky neuvedené v příloze II mohou být na základě předpisů členských zemí používány do 31. prosince 2009 za předpokladu, že látka, se prodávala na území EU před 12. 7. 2002 a že nebylo vydáno záporné stanovisko EFSA.O nejnovější  změně seznamu potravních doplňků, které je možno přidávat do potravin nebo doplňků stravy podle směrnice 2002/46/ES, bylo rozhodnuto 16. 6. 2009 na základě stanoviska úřadu EFSA z dubna 2009, který posuzoval jejich toxicitu a biologickou využitelnost.
Do seznamu je nově zařazen:
inositol-hexanikotinát jako zdroj niacinu, na základě EFSA Q-2005-213, EFSA-Q-2006-199 (viz článek „Extrémní množství niacinu v suplementech“),
fosforečnan železnatý jako zdroj železa na základě EFSA-Q-2006-197, EFSA-Q-2006-303
– taurát železnatý a hořečnatý a acetyltaurát hořečnatý jako zdroj železa či hořčíku na základě EFSA-Q-2005-217, EFSA-Q-2005-178, EFSA-Q-2006-187, EFSA-Q-2006-288,
– askorban vápenatý, hořečnatý a zinečnatý jako zdroj minerálních látek na základě stanoviska EFSA-Q-2006-229, EFSA-Q-2005-087, EFSA-Q-2005-104 – (viz článek „Obavy z vysokých dávek zinku a askorbanů“)
– kyselina seleničitá na základě stanoviska EFSA-Q-2006-278.

Možné obavy ze zdravotního rizika se projevily u 39 látek. Pro nedostatek údajů zatím nebyl schválen např. monometylsilantriol (organický křemík) či fosfinát vápenatý.
Potravní doplňky jiné než vitaminy a minerální látky jsou zatím regulovány národními pravidly.

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105, 2009, č. 7, s. 428-433

Objednávka kopie článku