Bezpečnost potravin

Seznam předpisů ČR a ES o ekologickém zemědělství

Vydáno: 20. 2. 2006
Autor:

V lednu 2006 bylo vydáno úplné znění zákona o ekologickém zemědělství (30/2006) a nová prováděcí vyhláška (16/2006).

Byl vydán zákon 30/2006 (Sb. zák. 2006, č. 14) s účinností od 31. 12. 2005,

který je úplným aktuálním zněním zákona 242/2000 o ekologickém zemědělství ve znění zákonů 320/2002 a 553/2005. Zákon reguluje zemědělskou rostlinnou i živočišnou produkci (včetně chovu včel) i zpracování a balení biopotravin.

Prováděcím předpisem k zákonu je nová vyhláška 16/2006 o ekologickém zemědělství,

kterou se ruší původní vyhláška 53/2001 (Sb. zák. 2006, č. 8) ve znění vyhlášek 263/2003 a 174/2004 s účinností od 1. 2. 2006.

 

Kromě těchto předpisů přímo platí i následující předpisů ES (ve znění celé řady změnových předpisů, na které je v zákonu i vyhlášce odkazováno (jejich seznam lze najít v příloze 14: Produkty ekologického zemědělství):

nařízení 2092/91

nařízení 94/92 (dovoz z třetích zemí)

nařízení 207/93 (doplňuje nařízení 2092/91)

rozhodnutí 2000/728 (poplatky za eko-značku)

nařízení 1788/2001 (certifikace a inspekce při dovozu z třetích zemí)

nařízení 223/2003 (označování).

 

Sbírka zákonů ČR: http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html

Úřední věstník ES: http://europa.eu.int/eur-lex/cs/search/search_lif.html