Bezpečnost potravin

Seznam platných právních předpisů a směrnic vydaných MZ ČR

Vydáno: 29. 5. 2004
Autor:

Upozornění na Věstník Ministerstva zdravotnictví (2004, č. 4), v němž jsou platné zákony, vyhlášky nařízení vlády, opatření a sdělení MZ, a také rezortní směrnice (instrukce) platné k 15. 3. 2004, rozděleny tématicky do 8 sekcí.

Seznam předpisů je členěn následovně:
I. Organizace zdravotnictví a zdravotní pojištění
II. Vytváření a ochrana zdravých životních podmínek
– Společné předpisy a instrukce
– Všeobecná komunální hygiena
– Hygiena výživy a předmětů běžného užívání
– Hygiena dětí a dorostu
– Hygiena práce
– Opatření proti infekčním nemocem
III. Zdravotní péče
IV Návykové látky
V. Přírodní léčebné lázně, přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod
VI. Československý červený kříž
VII. Pracovníci ve zdravotnictví
VIII. Statistika

Kromě tištěné verze je věstník k dispozici na webových stránkách MZ ČR
http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=57

Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, duben 2004, částka 4, s. 9-48