Bezpečnost potravin

Šetrné postupy omračování drůbeže

Vydáno: 29. 3. 2002
Autor:

systémy CAS, lepší ochrana zvířat a jakost masa

Drůbež se v současné době omračuje elektrickým proudem ve vodní lázni, což je postup z hlediska ochrany zvířat a jakosti masa značně problematický. Proto se vyvíjejí jiné systémy. Jako nejvhodnější se ukázalo použití směsi plynů.
Směs obsahuje výlučně ty plyny, které se vyskytují v atmosféře, např. oxid uhličitý, dusík, kyslík a argon. Používají se v různých kombinacích a směšovacích poměrech.
Postup označovaný jako CAS (controlled atmosphere stunning = omračování v modifikované atmosféře) využívá:
– směsí plynů, v nichž se kyslík nahradí argonem (princip anoxie = nedostatku kyslíku v tkáních),
– směsí s oxidem uhličitým vysoké koncentrace, více než 80% (princip hyperkapnické anoxie = zvýšeného obsahu oxidu uhličitého a nedostatku kyslíku v tkáních),
– směsí argonu a oxidu uhličitého (princip hyperkapnické hypoxie = zvýšeného obsahu oxidu uhličitého a sníženého kyslíku),
– směsí kyslíku a oxidu uhličitého (princip hyperkapnické hyperoxidace = zvýšeného množství oxidu uhličitého i kyslíku),
– vícefázových systémů na bázi směsí kyslíku a oxidu uhličitého, v nichž se používá nejprve nízké a po omráčení vysoké koncentrace oxidu uhličitého.
V Evropě se dává přednost vícefázovému systému, který je předmětem rozsáhlého výzkumu.
Systémy CAS současné zákonodárství ani nezakazují ani nepovolují, uplatňují se u nich vládní výjimky.
Systémy CAS přinášejí lepší ochranu zvířat, vylučují negativní účinky elektrického omračování na jakost masa (krvácení, zlomy kostí) a zlepšují pracovní podmínky na porážce.
Fleischwirtschaft, 81, 2001, č. 11, s. 22–26