Bezpečnost potravin

Šetření odhalilo ve Velké Británii nelegálně ozářené potravinové doplňky

Vydáno: 18. 2. 2006
Autor:

FSA zjistil, že se prodávají potravinové doplňky, které byly nelegálně zčásti nebo zcela ozářeny.

Britský Úřad pro bezpečnost potravin (FSA) zveřejnil výsledky šetření provedeného v roce 2003, v rámci kterého bylo sledováno 48 oblíbených „zdraví posilujících“ potravinových doplňků, včetně aloe vera, ginsengu a česnekových tablet. Bylo zjištěno, že 24 preparátů bylo částečně nebo úplně ozářeno. Prodávat ozářené potraviny je v Británii zakázáno, s výjimkou některých speciálních bylin a koření, u kterých je ale vyžadováno označení tohoto zákroku. Ozařováním se ničí bakterie a prodlužuje životnost výrobku, jeho aplikace je ale kontroverzní, vzhledem k možným změnám ve složení výrobku. Ozářené suplementy citované ve zprávě nebyly odpovídajícím způsobem označeny. Jedná se o výrobky společností Superdrug, Boots, Holland&Barret a Solgar. Podle vyjádření nezávislé neziskové společnosti The Food Commission, která se zabývá monitorováním kvality a bezpečnosti potravin, nebylo spotřebitelům umožněno vyhnout se ozářeným potravinám a byli tak ve skutečnosti podvedeni. Od doby publikování zprávy byla řada ozářených výrobků stažena z prodeje. Více informací na adrese, event.  zde nebo zde 

http://bookshop.leatherheadfood.com/foodscienceworld/main.asp?sectionid=1&sectionname=Food+Safety+and+Quality