Bezpečnost potravin

Senát schválil sporný zákon o GMO, který obsahuje chyby a bude veřejnosti tajit informace o pěstování geneticky manipulovaných plodin

Vydáno: 30. 1. 2004
Autor:

EK přitom doporučuje zřízení tzv. „půdního registru“, který by měl monitorovat, kde se GM plodiny pěstují. EU.

(Greenpeace) – Ve čtvrtek 22. ledna Senát po dlouhé rozpravě schválil zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy (GMO), do něhož Poslanecká sněmovna zapracovala sporné body, jež omezují účast veřejnosti a právo občanů na svobodný přístup k informacím o GMO. Tento zákon nejenže obsahuje věcné chyby, ale je v přímém rozporu s jinými zákony (1).

Přestože dokonce dva Senátní výbory navrhly, aby byl zákon vrácen Poslanecké sněmovně k opravě chyb a sporných bodů, po vášnivé a vyčerpávající debatě byl zákon nakonec v pozdních večerních hodinách přijat v té špatné podobě, která omezuje práva veřejnosti a zvýhodňuje nadnárodní biotechnologické koncerny (2).

„Tento zákon je v rozporu se stávající českou legislativou, doporučeními Evropské komise a Aarhuskou úmluvou o právu na informace o životním prostředí. Dříve nebo později bude muset být novelizován. Prezident by proto zákon neměl podepsat a měl by jej vrátit poslancům, aby jeho znění mohlo být opraveno co nejdříve,“ uvedla Magdalena Klimovičová, koordinátor genetické kampaně Greenpeace ČR.

Přestože Doporučení Evropské komise jasně hovoří o tom, že informace o pěstování GM plodin by měly být veřejnosti dostupné na internetu, český zákon o GMO bude tyto informace tajit s tím, že veřejnosti budou sdělovány pouze „na základě prokázání zdůvodněného zájmu“. (3)

Evropská komise přitom doporučuje zřízení tzv. „půdního registru“, který by měl monitorovat, kde se GM plodiny pěstují. Ten by měl být napojen na globální poziční systém GPS a mapy GM, konvenčních a ekologických polí. Komise doporučuje, aby tyto informace byly veřejně dostupné přes Internet a další komunikační media. (4) S ničím takovým však nový český zákon o GMO bohužel nepočítá

Navzdory jasnému upozornění senátora Martina Mejstříka  zůstala v zákoně i zcela absurdní věta, že předsedu a členy Komise GMO „jmenuje a odvolává s jejich souhlasem ministr životního prostředí…“ (5). To v praxi znamená, že žádného člena této důležité komise, která má obrovský vliv na povolování nových odrůd geneticky modifikovaných plodin, nelze odvolat bez jeho předchozího souhlasu.

„Přestože se na půdě Senátu strhla vášnivá debata o právech veřejnosti, převládly nakonec i zde úzké a nebezpečné zájmy průmyslu prosazujícího genetické manipulace,“ konstatovala Klimovičová (6).

Další informace:
RNDr. Magdalena Klimovičová, koordinátor genetické kampaně Greenpeace ČR, tel.: 224 319 667, e-mail: magdalena.klimovicova@cz.greenpeace.org .

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, mobil: 603 414 739, e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org;
Internet: http://www.greenpeace.cz.
Poznámky pro editory:
(1) Zákon o GMO zakládá přímý a jednoznačný rozpor například se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

(2) Senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou zprávu a životní prostředí  a Výbor pro evropskou integraci navrhly zákon o GMO vrátit Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s pozměňovacími návrhy, které by umožnily účast veřejnosti ve správních řízeních a donutily úřady zveřejňovat informace o pěstování GM plodin. Viz. tabulka o projednávání zákona: http://www.senat.cz/ISO-8859-2.cs.cgi/xqw/xervlet/pssenat/tabulka?cid=pssenat_tabulka.pTabNavrhu.pageListFiltr&forEach.action=zobraz&forEach.value=2682#1238.
(3) Díky pozměňovacím návrhům poslanců PSP ČR Mariána Bielezse (US-DEU) a Jaroslava Pešána (ODS) bude nový zákon o GMO mj. utajovat informace o vypouštění geneticky modifikovaných organismů – veřejnosti budou sděleny pouze „na základě prokázání zdůvodněného zájmu“ (odstavec 3 v § 23 a písmeno i) v § 38).

(4) V Doporučení Evropská komise z 23. července 2003 se o půdním registru doslova praví: „Registr zřízený podle článku 31(3)(b) směrnice 2001/18/EC může být užitečným nástrojem monitorování vývoje pěstování GM rostlin a pomoci zemědělcům koordinovat místní produkci a monitorovat vývoj s ohledem na různé typy plodin. To může být napojeno na globální poziční systém GPS a mapy GM, konvenčních a ekologických polí. Tyto informace mohou být veřejně dostupné přes Internet a další komunikační media.“ České znění na adrese: http://www.env.cz/www/gmo.nsf/www/gmo.nsf/61864168338A219FC1256D8D00356D2D?opendocument.

(5) V paragrafu 28, odst. 2 zákona o GMO se mj. praví, že „Předsedu a členy České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty jmenuje a odvolává s jejich souhlasem ministr životního prostředí…“.

(6) Stenografický záznam senátní debaty k zákonu o GMO je k dispozici na adrese: http://www.senat.cz/ISO-8859-2.cs.cgi/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&T=250&O=4#st250.

http://www.ekolist.cz

EkoList, 29. 1. 2004