Bezpečnost potravin

Semináře k integrovanému registru znečišťování

Vydáno: 9. 11. 2005
Autor:

Z hlediska produkce bezpečných potravin je nezbytné věnovat péči životnímu prostředí. Semináře mají napomoci tzv. uživatelům registrované látky jak postupovat při plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů (ohlašování do IRZ).

Podle zákona č. 76/2002 Sb. (zákon o integrované prevenci) a nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování proběhlo v roce 2005 první ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Údaje z IRZ byly zveřejněny 30. září 2005 na internetových stránkách IRZ. Údaje za rok 2005 musí uživatelé registrované látky ohlásit do 15. února 2006.

 

V rámci informační kampaně k podpoře ohlašování emisí a přenosů látek do IRZ za rok 2005 uspořádá MŽP ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, v průběhu listopadu a prosince rozsáhlou sérii seminářů k integrovanému registru znečišťování.
Semináře se uskuteční postupně (15. 11. až 19. 12. 2005) ve všech krajích. Jsou určeny všem subjektům, kterých se problematika IRZ dotýká. Jejich cílem je zvýšit orientaci v dané oblasti a usnadnit plnění zákonných povinností.
Součástí seminářů budou také informace o integrované prevenci a zákonem stanovené povinnosti provozovatelů zařízení získat do 30. 10. 2007 integrované povolení.
Veškeré informace o seminářích (přihlášky, harmonogram, kontakty) jsou dostupné v příloze.

 

Příloha: Semináře IRZ  

 

IRZ