Bezpečnost potravin

Seminář: Pěstování GM plodin v ČR – koexistence různých forem zemědělství

Vydáno: 4. 4. 2005
Autor:

Seminář se uskuteční v Praze dne 12.4. 2005 pro český region a následně v Hustopečích u Brna dne 14.4. 2005 pro moravský region.

Seminář pořádá Odbor rostlinných komodit Ministerstva zemědělství ČR ve spolupráci s katedrou agroekologie a biometeorologie FAPPZ České zemědělské univerzity v Praze

Cílem semináře je seznámit státní správu a zemědělskou veřejnost s problematikou týkající se geneticky modifikovaných plodin a připravit na administraci spojenou s pěstováním těchto plodin v ČR (především Bt kukuřice), která vyplývá z tzv. pravidel koexistence.

Účast na semináři je bezplatná.

 

Předpokládaná náplň semináře:

* Úvod do problematiky – co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO), zaměření na rostlinnou produkci.

* Proč se pěstují geneticky modifikované (GM) plodiny? Výsledky polních pokusů.

Agroekologické aspekty pěstování GM plodin.

* Osivo a sadba GM plodin (zák. č. 219/2003 Sb., Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin EU).

* Regulace GMO v ČR a v EU.

* Administrace žádostí pro GM potraviny a krmiva

– dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003.

* Označování a dohledatelnost GMO

– dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1830/2003.

* GMO a ekologické zemědělství.

* Pěstování GM plodin v ČR – pravidla koexistence.

 

Organizační pokyny a informace:

1. Pro seminář byla zvolena dvě místa konání v různých termínech:

Úterý 12.4. 2005 – Česká zemědělská univerzita v Praze (aula – budova č.2 v blízkosti menzy – č.11), 165 21 Praha 6 – Suchdol (www.czu.cz)

Čtvrtek 14.4. 2005 – Hotel Centro a.s. (konferenční sál), Husova 8, 693 01 Hustopeče (www.centro.cz)

2. Předpokládaná délka trvání semináře – 4 – 5 hodin (včetně přestávky). Začátek semináře je plánován na 10.00, prezence účastníků semináře proběhne od 9.15 do 10.00.

3. Přednášejícími budou zástupci MZe, MŽP, VÚRV Praha Ruzyně, ÚKZÚZ a ČZU v Praze.

4. Součástí semináře je malé občerstvení podávané o přestávce.

                       

Organizační zajištění semináře:

Ing. Marie Čeřovská, tel.: 221812527, E-mail: Marie.Cerovska@mze.cz

Ing. Zuzana Drašnarová, tel: 221812103, E-mail: Zuzana.Drasnarova@mze.cz

            MZe, Odbor rostlinných komodit, Těšnov 17, 117 05 Praha 1