Bezpečnost potravin

Seminář o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek

Vydáno: 19. 5. 2005
Autor:

7. ročník semináře, který je zaměřen na tepelně neopracované masné výrobky, se uskuteční ve dnech 13.-14. 9. 2004 v hotelu Skalský Dvůr u Nového Města na Moravě.

Jednání bude probíhat ve dvou sekcích:

Sekce I – Tepelně neopracované masné výrobky (TNMV)

 • výběr a příprava suroviny, její technologické ošetření před zpracováním
 • stroje a zařízení pro přípravu díla a jeho narážení
 • technologické režimy zrání, sušení a dosušování TNMV
 • vybavení potřebné pro úspěšný průběh zrání, klimatizační vybavení sušáren
 • požadované vlastnosti TNMV
 • Sekce II – Lahůdkářské výrobky

 • aktuální stav legislativy a jejích požadavků na výrobce a distributory lahůdek
 • zajištění bezpečnosti potravin z hlediska hygienického a technologického
 • nové trendy ve výrobě, balení a distribuci
 • výsledky činnosti kontrolních orgánů
 • K přednáškám byli pozváni odborníci z předních evropských, českých a slovenských pracovišť zabývajících se uvedenou problematikou.

  V předsálí se bude konat mezinárodní degustační výstavka tepelně neopracovaných masných výrobků ze skupin trvanlivé, krájitelné a roztíratelné TNMV.

  Odborný garant:

  MVDr. Petr Gayer, CSc.
  Ing. Ludmila Prokůpková, PhD.
  redakce časopisu MASO
  třískalova 16
  638 00 Brno
  E-mail gayer@con-praha.cz
  E-mail prokupkova@con-praha. cz

  Organizační záležitosti

  pí Naďa Pitrová
  České a slovenské odborné nakladatelství
  Drtinova 10
  150 00 Praha 5
  Tel. 227 018 465, 605 961 207
  E-mail pitrova@con-praha.cz

  Sborníky z minulých seminářů jsou díky laskavosti organizátorů akce k dispozici v Zemědělské a potravinářské knihovně při ÚZPI pod signaturou C 37701. On-line katalog knihovny je přístupný přes www.knihovna.uzpi.cz, sekce on-line katalogy.

  (mch)