Bezpečnost potravin

Seminář o správné hygienické praxi

Vydáno: 29. 6. 2001
Autor:

program PHARE, GHP, připravované nařízení EU, Potravinářská komora ČR

Ve dnech 25. a 26. června uspořádala Potravinářská komora ČR společně s Konfederací potravinového a nápojového průmyslu (CIAA) s finanční podporou Evropské komise (PHARE) seminář seznamující na všeobecné bázi s problematikou správné hygienické praxe (GHP). Přednášejícími byli zástupci federací potravinového a nápojového průmyslu Belgie a Maďarska.
Bylo vysvětleno zařazení pravidel GHP do systému řízení jakosti, pojednáno o jejich významu pro společnosti a státní správu a možnostech jejich využívání a poskytnuty praktické rady pro jejich přípravu, zavádění a kontrolu. Byla poskytnuta informace o připravovaném nařízení EU (návrh 2000/0178/COD), které má nahradit dosavadní směrnici č. 93/43 o hygieně.
V návaznosti na tento úvodní seminář budou Potravinářskou komorou organizovány další s konkrétnějším zaměřením.
Praha, hotel Čechie, 25. – 26. června 2001