Bezpečnost potravin

Seminář o bezpečnosti krmiv

Vydáno: 25. 9. 2003
Autor:

Seminář konaný 23. a 24. září 2003 v Herndonu (Virginia)se bude zabývat vývojem bezpečnostního systému pro výrobu nezávadných krmiv.

FDA (Food & Drug Administration) oznámila konání semináře, který bude věnovaný   bezpečnostnímu systému pro výrobu nezávadných krmiv, založenému na kontrole rizik (risk-based animal feed safety systém – AFSS).  Systém bude uvádět, jakým  způsobem mají být vyrobena krmiva pro zvířata (jednotlivé komponenty i směsi) a jak mají být distribuována, aby se minimalizovalo riziko při konzumaci  zvířaty  a při spotřebě živočišných produktů lidmi.
Seminář se koná 23. a 24. září 2003 v Herndonu (Virginia). Budou se diskutovat v současnosti užívaná opatření  a opatření, která by měla být přijata krmivářským průmyslem.
Feedstuffs, 75, 2003, č. 32, s. 3