Bezpečnost potravin

Seminář: Hygiena a sanitace v potravinářském průmyslu

Vydáno: 18. 11. 2004
Autor:

Výzkumný ústav potravinářský v Bratislavě pořádá dne 1. 12. 2004 seminář Hygiena a sanitace v potravinářském průmyslu. Seminář se koná od 9 h v budově VÚP Bratislava.

Na semináři budou předneseny následující příspěvky:

  • Hygiena na přelomu tisíciletí (doc. Ing. M. Kováč, CSc. – Ing. K. Tomášek, CSc.)
  • Úroveň hygieny a sanitace v potravinářském průmyslu (Ing. J. Štulc)
  • Výuka hygieny a sanitace na FCHPT STU (doc. Ing. Ľ. Valík, PhD.)
  • Nově schválené dezinfekční prostředky (doc. Ing. I. Čižnár, DrSc. – Ing. J. Petríková)
  • Hygienické aspekty při výrobě mléka a mléčných výrobků (Ing. D. Lauková)
  • Příručky hygieny a sanitace (doc. Ing. S. Šilhár, CSc.)

Součástí semináře bude i prezentace firem z oblasti hygieny a sanitace

Organizačný garant:
Ing. Karol Tomášek, CSc.
Výskumný ústav potravinársky
Priemyselná 4, P. O. Box 25
824 75 Bratislava 26
Tel.: 02/50237 121 (02/50237 149)
Fax: 02/5557 1417
e-mail: tomasek@vup.sk

Pozvánka na seminář je k dispozici v příloze : Seminar_BP_Bratislava_011204.doc [doc ; 52224 bytů]