Bezpečnost potravin

Seminář Bezpečnost potravin a její zajišťování cestou implementace GHP/GMP a zlepšování systémů HACCP

Vydáno: 16. 2. 2004
Autor:

Potravinářská komora ČR a CIAA (Evropská konfederace potravinářského a nápojářského průmyslu)s finanční podporou Evropské komisepořádají 25. 2. 2004 v hotelu Olympik v Praze seminář v rámci podpůrných programů – BSP2.

Potravinářská komora ČR
&
CIAA (Evropská konfederace potravinářského a nápojářského průmyslu)
s finanční podporou Evropské komise
pořádají v rámci podpůrných programů – BSP2
seminář
„Bezpečnost potravin a její zajišťování cestou implementace GHP/GMP a zlepšování systémů HACCP“,
který se bude konat dne 25. 2. 2004 od 9.30 h
v hotelu Olympik (sál Athéna), Praha 8, Sokolovská138

Cíl semináře:
Vysvětlit na základě implementace systémů GHP/GMP a zvyšování účinnosti systémů HACCP jejich vliv na zvyšování bezpečnosti potravin.
Seznámit managery průmyslových podniků sektoru výroby potravin a nápojů, zpracovatelů zemědělské produkce a státní administrativy se stavem implementace kódů správné hygienické a výrobní praxe a se současnými poznatky o fungování systémů HACCP ve výrobních podnicích v ČR.
Současně je dán prostor pro výměnu názorů mezi zástupci EU, státní správy, výzkumných ústavů a podnikatelských subjektů a je představena úloha PK ČR v podpoře zavádění těchto systémů a v rámci projektu PHARE BSP 2.

Program:

9.00-9.30 Registrace
9.30-9.45 Zahájení
9.45-10.20 Seznámení se s předmětem a předpokládanými výstupy projektu BSP 2.
G. B. Carcano – vedoucí projektu BSP 2
10.20-10.55 Aktuální problematika masného průmyslu
F. Vandendriessche, zástupce CLITRAVI (Evropský svaz zpracovatelů masa)
11.10-11.45 Aktuální problematika v oblasti bezpečnosti potravin ČR
Doc. Ing. L. Babička, CSc., ředitel Odboru bezpečnosti potravin, MZe
11.45-12.00 Diskuze
12.00-13.00 Oběd
13.00-13.35 Představení mlékárenského průmyslu a implementace GHP/GMP v praxi
Ing. J. Drbohlav, ředitel VÚ mlékárenského
13.35-14.10 Aktuální problematika v oblasti bezpečnosti potravin EU
C. Colins, CIAA
14.10-14.45 Požadavky na výrobce potravin – GHP/GMP, HACCP, GFSI (BRC, IFS …); trendy v ČR
Doc. Ing. M. Voldřich, vedoucí Ústavu konzervace potravin a technologie masa, VŠCHT Praha
14.45 Diskuze
15.00 Zakončení semináře

Účastnický poplatek: 300,-Kč (vč. 5 % DPH, sborník přednášek) – platba složenkou, bankovním převodem
Přihlášení: nejpozději 16. 2. tel.: 296 411 187-9, e-mail: svabova@foodnet.cz