Bezpečnost potravin

Semikarbazid v potravinách

Vydáno: 9. 7. 2005
Autor:

Vyjádření Evropského úřadu pro bezpečnost potravin k semikarbazidu v potravinách.

Vědecký panel pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami (AFC) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EÚBP/EFSA) došel k závěru, že koncentrace semikarbazidu (SEM) v potravinách nepředstavuje zdravotní riziko pro člověka. Panel zjistil, že se SEM vyskytuje v potravinách jako produkt různých reakcí. Největší zdroj příjmu SEM tvoří rozkladný produkt azodikarbonamidu (ADC), který se nachází v těsnění na víčkách pro sklenice a láhve. Panel vyhodnocoval rovněž karcinogenní účinky SEM a došel k závěru, že SEM není genotoxický karcinogen.

 

SEM byl zjištěn v potravinách v roce 2003, přičemž existují různé zdroje SEM.

SEM je metabolit veterinárního léku nitrofurazon. Tento lék je však v EU zakázán, a proto tento zdroj SEM by neměl přicházet do úvahy.

Hlavním zdrojem SEM v potravinách je migrace z těsnění kovových víček pro sklenice a láhve. SEM vzniká tepelným rozkladem azodikarbonamidu, který se používá v plastech jako nadouvadlo.

Také ostatní zdroje byly brány do úvahy, jsou však méně dobře dokumentovány. SEM se údajně tvoří jako reakční produkt působení chlornanu na potravinářská aditiva, např. karagenan, může se vyskytovat v potravinách také přirozeně a může se tvořit v různých množstvích při sušení některých potravin (např. v sušeném vaječném bílku). Mohou existovat i dosud neidentifikované zdroje SEM.

Dosud největším známým zdrojem SEM v potravinách je migrace z těsnění kovových víček. Nejvyšší potenciální příjem SEM je u kojenců konzumujících hotové výrobky pro kojence a malé děti. Odhadovaný příjem činí 0,35–1,4 µg SEM/kg tělesné hmotnosti/den. U dospělých (60kg osoby) je odhadovaný příjem 0,02 µg SEM/kg tělesné hmotnosti/den.

Směrnice Komise 2004/1/ES zakazuje od 2. srpna 2005 použití ADC v materiálech v kontaktu s potravinami. Tímto opatřením se expozice SEM podstatně sníží.

Ostatní možné zdroje přispívají podstatně méně k expozici než obaly. Chléb vyrobený z mouky ošetřené ADC může obsahovat SEM (28 µg/kg). V EU však ADC jako prostředek pro zlepšování mouky není povolen a importy chleba a jiného pečiva do EU jsou velmi malé. Expozice ze živočišných produktů (např. zmrazených kuřecích a rybích výrobků, kde k výkrmu bylo použito pečivo) představuje 1 µg SEM/osobu při konzumaci 200 g výrobku (bere se do úvahy horní limit 5 µg SEM/kg výrobku).

U vydatných konzumentů vaječných produktů, které mohou být kontaminovány 50 µg SEM/kg (SEM vzniká použitím chlornanu jako sanitačního roztoku na výrobní zařízení) se odhaduje expozice na 0,008 µg/kg tělesné hmotnosti/den. Příjem SEM z karagenanu činí asi 0,005 µg/kg tělesné hmotnosti/den.

Panel zjistil, že SEM je karcinogenní u myší, ale ne u krys a že slabá genotoxicita SEM in vitro se neprojevuje in vivo.

Příloha: EFSA_SEM [pdf ; 20873 bytů]

 

Foodsafetytoday.com (4. července 2005)