Bezpečnost potravin

Sedm základních povinností výrobců a zpracovatelů potravin a krmiv

Vydáno: 29. 4. 2005
Autor:

Generální ředitelství zdraví a ochrany spotřebitele Evropské komise připomnělo sedm základních povinností výrobců a zpracovatelů potravin a krmiv vydaných v zájmu vyloučení rizik, která by mohla ohrozit zdravotní nezávadnost potravin a krmiv.

K sedmí základním kritériím patří:

Bezpečnost – výrobci a zpracovatelé nesmějí na trh uvést zdraví škodlivé potraviny nebo krmiva.

Odpovědnost – výrobci, přepravci, prodejci i ti, kdo skladují potraviny a krmiva, odpovídají za jejich zdravotní nezávadnost.

Sledovatelnost – ve všech okamžicích musejí účastníci potravinového a krmivového řetězce být schopni určit původce i příjemce zboží.

Transparentnost – všichni výrobci, přepravci, prodejci i ti, kdo skladují potraviny a krmiva, jsou povinni okamžitě uvědomit příslušné orgány o případných rizicích či podezření, že potraviny či krmiva mohou ohrozit zdraví.

Umět řešit mimořádné situace – výrobci, zpracovatelé či prodejci musejí v případě ohrožení zdraví neprodleně stáhnout potraviny nebo krmiva z oběhu.

Prevence – všichni účastníci potravinového a krmivového řetězce musejí průběžně přezkoumávat nedostatky ve svých postupech a pravidelně je ověřovat.

Spolupráce – všechny hospodářské subjekty podílející se na výrobě, zpracovávání a prodeji potravin a krmiv musejí spolupracovat s příslušnými dozorovými orgány s cílem snižovat zdravotní rizika.

V ČR dohlíží nad výrobou potravin a surovin živočišného původu a krmiv a nad jejich uváděním do oběhu státní veterinární dozor. Systém kontroly je ověřený a byl příznivě hodnocen inspekcí z EU již před přijetím naší republiky do Unie.

 

SVS ČR, 27. 4. 05