Bezpečnost potravin

SCOOP: vědecká spolupráce členských států EU v oblasti bezpečnosti potravin

Vydáno: 20. 1. 2003
Autor:

Závěrečné zprávy SCOOP týkající se: ochratoxinu A, patulinu, výrobků s velmi nízkým obsahem energie a potravinářských enzymů.

Směrnice Rady 93/5/EEC z února 1993 tvoří legislativní základ vědecké spolupráce (SCOOP, Scientific Cooperation) členských států EU, jejímž cílem je shromáždit údaje z celé EU k určitému problému týkajícímu se bezpečnosti potravin. Tyto údaje mají napomoci Komisi při tvorbě legislativy EU tak, aby se zvýšila ochrana spotřebitelů.

Na internetové stránce Komise EU je uveden přehled jednotlivých závěrečných SCOOP zpráv, a to:
– zpráva expertů pracujících na úkolu 3.2.7 (leden 2002)
Vyhodnocení dietetického příjmu ochratoxinu A populací členských států EU.

– zpráva expertů pracujících na úkolu 3.2.8 (březen 2002)
Vyhodnocení dietetického příjmu patulinu populací členských států EU.

– zpráva expertů pracujících na úkolu 7.3 (září 2002)
Sběr údajů o výrobcích určených k použití v dietách s velmi nízkým obsahem energie.

– zpráva expertů pracujících na úkolu 7.4 (prosinec 2000)
Studium enzymů používaných v potravinách a sběr údajů o jejich bezpečnosti.

– zpráva expertů pracujících na úkolu 9.1 (březen 2002)
Příprava pracovního dokumentu na podporu jednotné interpretace legislativních standardů a standardů laboratorní kvality předepsaných ve směrnici 93/99/EEC.