Bezpečnost potravin

SCOOP 3.2.10: vědecká spolupráce v EU při sledování toxinů plísně Fusarium

Vydáno: 23. 1. 2004
Autor:

V rámci vědecké spolupráce členských států EU se sledovalo 16 toxinů plísně Fusarium. Bylo provedeno více než 44 tisíc analýz, na jejichž základě byly vytypovány nejvíce kontaminované potraviny. Byl odhadnut dietetický příjem jednotlivých toxinů a porovnán s jejich akceptovatelným denním příjmem.

Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitelů Evropské komise (DG Sanco) uveřejnilo závěrečnou zprávu o výsledku vědecké spolupráce členských států EU na úkolu 3.2.10, který se zabýval “Sběrem údajů o výskytu toxinů plísně Fusarium v potravinách a zhodnocením jejich dietetického příjmu populací v členských státech EU”. Koordinátorem úkolu byl Institut pro mikrobiologii a toxikologii Federálního střediska pro výzkum masa (Bundesanstalt fuer Fleischforschung, BAFF) v Kulmbachu, SRN.
Úkol se skládal ze tří samostatných podúkolů:
A: Trichotecenové mykotoxiny,
B: Zearalenon,
C: Fumonisiny.
Bližší informace o výsledku šetření a kontakt na závěrečnou zprávu k úkolu (má více než 600 stran) jsou uvedeny v Potravinářských aktualitách (přístup pro registrované uživatele).