Bezpečnost potravin

Schváleny přísnější limity pro dioxiny

Vydáno: 3. 3. 2006
Autor:

Nařízení 199/2006/ES doplňuje nařízení 466/2001/ES o limitní hodnoty pro PCB podobné dioxinům, které začnou platit v listopadu 2006.

V únoru 2006 byly v Bruselu schváleny nové limity pro dioxinům podobné PCB – nařízení 199/2006/ES (OJ L 32, 04.02.2006, s. 34), které začnou platit od listopadu 2006.  Snížení zatížení obyvatel je z hlediska zdraví nezbytné, a tak Komise nabádá výrobní firmy k opatřením vedoucím k snížení obsahu těchto látek v potravinách. Stanovené hodnoty budou znovu revidovány k 31. 12. 2008.

První limity pro dioxiny v potravinách a krmivech začaly platit od července 2002 (nařízení 466/2001). V té době však nebyl dostatek podkladů pro stanovení limitů i pro dioxinům podobné PCB, takže k tomu došlo až nyní.

 

Příloha 5 nařízení 466/2001 se mění následovně:

Potravina

Nejvyšší přípustné množství sumy dioxinů a furanů (WHO-PCDD/F-TEQ)

Nejvyšší přípustné množství sumy dioxinů, furanů a dioxinům podobných PCB (WHO-PCDD/F-TEQ)

Metody vzorkování a kriteria pro analytické metody

Maso a masné výrobky

 z přežvýkavců

 z drůbeže a farmově chované zvěřiny

 z prasat

 

3,0 pg/g

2,0 pg/g tuku

 

1,0 pg/g tuku

 

4,5 pg/g

4,0 pg/g tuku

 

1,5 pg/g tuku

Směrnice 2002/69/ES

Játra suchozemských zvířat a výrobky z nich

6,0 pg/t tuku

12,0 pg/t tuku

Směrnice 2002/69/ES

Svalovina ryb, produktů rybolovu  a výrobků z nich kromě úhoře

Svalovina z úhoře (Anguilla anguilla) a výrobků z něho

4,0 pg/g v čerstvém stavu

4,0 pg/g v čerstvém stavu

 

8,0 pg/g v čerstvém stavu

12,0 pg/g v čerstvém stavu

Směrnice 2002/69/ES

Mléko a mléčné výrobky vč. másla

3,0 pg/g tuku

6,0 pg/g tuku

Směrnice 2002/69/ES

 

Především je třeba věnovat pozornost dekontaminaci – odstraňování dioxinů, furanů a dioxinům podobných PCB z rybích olejů, u nichž nutně dojde po 31.12.2008 k dalšímu snížení limitů.

Byly ponechány určité výjimky pro určité druhy ryb z Baltu, které přicházejí na trh ve Finsku a Švédsku. Tyto země řeší problém jejich nadměrné kontaminace výživovými doporučeními pro spotřebitele.

Více než 90 % zatížení dioxiny a dioxinům podobnými látkami pochází z potravin. Pokud jde o potraviny živočišného původu, tak kolem 80 % těchto látek pochází z krmiv. Proto je mimořádně důležité věnovat pozornost snížení obsahu těchto látek v krmivech, včetně rybí moučky a rybích bílkovinných hydrolyzátů.

Komise vyzývá členské státy k důraznějšímu monitoringu dioxinů v krmivech a potravinách a k rychlému odhalování zdrojů kontaminace.

Dioxiny a PCB jsou látky, které mohou vyvolat vážné zdravotní problémy jako rakovina, hormonální potíže, snížení schopnost reprodukce, poruchy imunity a mohou toxicky působit na kůži.

 

Dále bylo schváleno doporučení Komise [2006/88/ES] o snižování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v krmivech a potravinách (OJ L 42, 14.02.2006, s. 26), které stanovuje „akční hladiny“, tzn. zjištěná množství, která jsou již prvním varováním před nadměrně vysokými hodnotami. Při zjištění takových hodnot by již měla být provedena příslušná opatření.

 

Kromě toho byla schválena směrnice 2006/13/ES (OJ L 32, 04.02.2006, s.44), která

mění – z hlediska dioxinů a dioxinům podobných PCB – přílohy I a II směrnice 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech.

 

EU Food Law, 2006, č. 244, s. 11-12