Bezpečnost potravin

Schválena isomaltulóza společnosti Cargill

Vydáno: 28. 6. 2005
Autor:

Rozhodnutím z dubna 2005 byla schválena žádost společnosti Cerestar o uvedení isomaltulózy společnosti Cargill Incorporated na trh v EU.

Rozhodnutím 2005/457/ES ze dne 4. dubna 2005 se povoluje uvádění isomaltulózy (isomaltulosy) na trh jako nové potraviny nebo nové složky potravin v souladu s nařízením 258/97/ES (OJ L 160, 23.06.2005, s.28).

Společnost Cargill Incorporated zažádala v říjnu 2003 prostřednictvím společnosti Cerestar u příslušných orgánů Spojeného království o schválení uvádění na trh isomaltulózy. 19. 3. 2004 vydaly příslušné orgány kladné stanovisko a žádost byla Komisí rozeslána členským státům k připomínkování. Podle odborníků nebylo na základě předložené zprávy nutné žádat další posuzování bezpečnosti isomaltulózy úřadem EFSA.

Isomaltulóza specifikovaná v příloze je tedy schválena k uvádění na trh ve společenství jako potravina nového typu. Jedná se o bílý krystalický prášek – disacharid (6-0-alfa-D-glukopyranosyl-D-fruktofuranóza, monohydrát) složený z jedné glukózy a jedné fruktózy spojených alfa-glukosidickou vazbou. Získává se enzymovým postupem ze sacharózy. Obsah olova nesmí překročit 0,1 mg/kg.

Označování musí být v souladu se směrnicí 90/496/ES o nutričním značení potravin. Kromě uvedení v seznamu složek je nutné pomocí (*) doplnit, že isomaltulóza je zdrojem glukózy a fruktózy.

Isomaltulóza má význam jako nekariogenní plnidlo do potravin.

 

Pokud jde o isomaltulózu diskutovala se vhodnost použití tvrzení „se sníženou sladkostí“ (sladivost činí jen 42 % sladivosti sacharózy). Pro rozhodnutí, že takový údaj nebude spotřebitele zavádějící, požaduje Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat vytvoření programu na monitorizaci trhu.

 

Obdobně byla v březnu 2004  podána v Německu žádost firmy Südzucker o uvedení isomaltulózy na trh EU (viz článek „Isomaltulóza – přísada nového typu“). Výbor  má žádost projednávat na zasedání v červnu 2005.

 

Věstník ES – červen 2005