Bezpečnost potravin

Schůze České komise pro nakládání s GMO

Vydáno: 15. 11. 2010
Autor: berankova1

Veřejná schůze proběhne 2.12. 2010 v Praze 6.

Veřejná schůze České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Datum a místo konání: čtvrtek 2. prosince 2010, 13:00 hod. 
Technická knihovna, Ballingův sál, Technická 6, Praha 6 – Dejvice 

Témata následovaná diskusí:
1. Genetické modifikace buněčné stěny mikrobiálního biosorbentu (Doc. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D., Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT)
2. Použití GMO ve  farmacii (Doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D., Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno) 
3. Využití GMO v laboratorní medicíně a personalizované léčbě pacientů s hematoonkologickými chorobami (MUDr. Soňa Peková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, CHAMBON a.s.)         
4. Hodnocení bezpečnosti  a  přínosu geneticky modifikovaných organismů používaných k výrobě potravin (Doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc., Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravin v Brně, SZÚ)
5. Příklad hodnocení rizik GM plodin pro životní prostředí: posudek k žádosti o pěstování kukuřice GA21 v EU (Ing. Mgr. Miloslava Navrátilová, Ph.D., vedoucí Odboru registračního hodnocení, SRS)
6. GM losos (prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., VÚŽV)

Konzultace pro odborné poradce uživatelů GMO s ČK GMO a pracovníky oddělení GMO MŽP
Ukončení cca 15:30

S přispěním projektu UNEP/GEF “Podpora plnění opatření k zajištění biologické bezpečnosti v  České republice“

Pozvánka