Bezpečnost potravin

Schopnost vinných kvasnic adsorbovat některé těkavé thioly vína.

Vydáno: 5. 6. 2002
Autor:

víno, thioly, adsorpční schopnost kvasinek

Při zrání vína na kvasinkách jsou některé aromatické látky lépe chráněné před oxidací, ale v důsledku redukčních reakcí mohou vznikat nežádoucí sirné sloučeniny, především thioly (metyl- a ety-lmerkaptany). Lehké těkavé sirné sloučeniny (sirovodík, sirouhlík) kvasinky neadsorbují.  Ty se dají částečně odstranit  čiřením vína na čerstvých vinných kvasnicích. Použité kvasinky mají již buněčné stěny obsazeny thiolovými sloučeninami a jsou proto jako adsorbéry méně účinné.

Minárik,E.: Schopnost´  vínnych kvasníc adsorbovat´ prchavé tioly vína. Vinohrad, 40, 2002,č. 2, s.19