Bezpečnost potravin

Schopnost Listeria monocytogenes přežít na čerstvých a zmrazených jahodách

Vydáno: 21. 7. 2005
Autor:

Výsledky výzkumu v USA finančně podporovaného FDA a USDA.

Pro maximální údržnost se jahody obvykle sklízejí přímo do prodejních kontejnerů a pak se rychle před distribucí chladí. Nemyjí se, protože i malé množství vody vede k rychlému kažení ovoce zvláště z důvodu růstu Botrytis cinerea. Pro zmrazování jahod v domácnosti se radí přídavek 0–23 % cukru ve formě granulí nebo sirupu. Kromě přímé konzumace se čerstvé nebo zmrazené jahody často používají do jiných výrobků, které se však tepelně neopracovávají.

Riziko spojené s konzumací čerstvých nebo zmrazených jahod se obecně považuje za malé. V USA jsou známy tři případy výskytu hepatitidy A (1965, 1992, 1999) po konzumaci komerčně zmrazených jahod. Z bakteriálních patogenů se uvádí výskyt listeriózy po konzumaci směsi borůvek, nektarinek a jahod (1996) a jeden případ mikroorganismu Staphylococcus aureus (2004). Podrobnosti o vyšetřování zdrojů kontaminace však k těmto případům nebyly uvedeny.

Listeria monocytogenes se běžně dává do souvislosti s rostlinným materiálem a půdou. Předpokládá se, že její výskyt může být častější u těch druhů ovoce a zeleniny, které přicházejí do kontaktu s půdou.

Na University of California provedli studii, ve které se vyhodnocoval osud L. monocytogenes na povrchu rozkrojených a celých jahod skladovaných při teplotě –20, 4 a 24 °C. Uvedená práce byla finančně podpořena grantem Úřadu pro potraviny a léky (US FDA) a ministerstvem zemědělství (USDA).

Výsledky studie naznačují, že L. monocytogenes je schopná přežít, ale ne růst na povrchu čerstvých neporučených nebo krájených jahod po dobu očekávané údržnosti čerstvého ovoce. Na zmrazených jahodách může přežívat po dobu minimálně 4 týdnů. U čerstvých jahod uchovávaných při 24 °C byl pozorován výrazně rychlejší pokles L. monocytogenes, pokud byly aplikovány nižší dávky inokula.

 

International Journal of Food Microbiology 101, 2005, č. 3, s. 255–262