Bezpečnost potravin

Sborník z konference VITAMINS 2005 v ZPK

Vydáno: 28. 11. 2005
Autor:

Zemědělská a potravinářská knihovna děkuje organizátorům konference VITAMINS 2005 – Cílená nutriční terapie za bezplatné poskytnutí Sborníku souhrnů z konference. Sborník je k dispozici čtenářům knihovny pod signaturou D91381/2005.

5. mezinárodní konference VITAMINS 2005 – Cílená nutriční terapie  se konala ve dnech 14. – 15. 9. 2005 v Pardubicích. Konferenci uspořádala firma Radanal s.r.o. spolu s dalšími organizacemi. Akci podpořila řada sponzorů. Konference se zúčastnilo 250 chemiků, farmaceutů a lékařů z 10 zemí světa. Předneseno bylo 36 ústních sdělení a vystaveno 67 posterů.

6. ročník konference se bude konat 11. -13. 9. 2006 opět v aule  Univerzity v Pardubicích

Veškeré informace o konferenci jsou k dispozici na oficiálních domovských stránkách akce www.vitamins.cz.

Doporučení pro vyhledání sborníku v katalogu ZPK: do vyhledávacího okna napište signaturu  ve tvaru D91381/2005, v okně pro výběr polí zvolte pole signatura a  tlačítkem OK potvrďte výběr. V tabulce výsledků hledání, klikněte na odkaz pro zobrazení informací o exempláři.

Informace o Zemědělské a potravinářské knihovně jsou k dispozici na domovských stránkách knihovny.