Bezpečnost potravin

Sanitární a fytosanitární opatření v rámci WTO

Vydáno: 27. 11. 2009
Autor:

O aktivitách Evropské komise na poli SPS opatření.

Problematika “transparentnosti” je zakotvena v článku 7 Dohody WTO o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření. V uvedeném článku se uvádí, že “členové budou notifikovat změny ve svých sanitárních nebo fytosanitárních opatřeních a budou poskytovat informace o svých sanitárních nebo fytosanitárních opatřeních ve shodě s opatřeními přílohy B”.
Cílem dohody je dosáhnout většího stupně transparentnosti, předvídatelnosti a informovanosti o obchodních politikách, pravidlech a předpisech členů WTO. Podle dohody o SPS opatřeních se používají k informování ostatních členů notifikace nových nebo změněných předpisů, které mohou významně ovlivnit obchodní partnery.
Podle dohody o SPS opatřeních informuje Evropská komise členy WTO o návrhu legislativy, která může mít významný dopad na obchod.
Všechny notifikace na mezinárodní úrovni jsou k dispozici na internetových stránkách WTO.
Na internetových stránkách Evropské komise jsou uvedeny zprávy (měsíční, roční) o aktivitách Evropské komise (notifikačního orgánu a informačního místa ES pro aplikaci sanitárních a fytosanitárních opatření). Poslední zpráva je ze září–října 2009. Ve zprávě se uvádí, že členové WTO notifikovali 138 opatření podle dohody o SPS opatřeních. Hlavními notifikujícími členy byly: USA (24 notifikací), Kolumbie (11 notifikací), Evropské společenství (8 notifikací), Bahrajn (8 notifikací), Brazílie (8 notifikací).