Bezpečnost potravin

Salvinorin: aktivní složka šalvěje divotvorné

Vydáno: 29. 1. 2006
Autor: ICBP

V současné době nejsou známy negativní vlivy dlouhodobého užívání salvinorinu A.

Šalvěj divotvorná (Salvia divinorum) je víceletá bylina z čeledi hluchavkovitých (Laminaceae) rodu pochvatec (Coleus). Mezi příbuzné paří také šalvěj lékařská (Salvia officinalis) nebo máta peprná (Menta piperita).

Hlavní účinnou látkou šalvěje divotvorné je diterpen salvinorin A, který jako hlavní psychoaktivní sloučenina byl identifikován v roce 1982. Jde o přirozeně se vyskytující nedusíkatou sloučeninu, která silně a účinně působí proti mozkovému kappa-opioidnímu receptoru (KOR). Neinteraguje s 5-hydroxytryptamin 2A-receptory, které jsou afinitní k LSD, psylocybinu nebo meskalinu. Salvinorin A nemá také žádnou afinitu k receptorům, které jsou vazebnými místy pro noradrenalin, dopamin a gama-hydroxybutyrát. Vedle salvinorinu A byla ze šalvěje divotvorné izolována deacetylovaná sloučenina salvinorin B, která však byla zcela inaktivní ke KOR.

Účinné množství salvinorinu A se pohybuje okolo 65 µg, přičemž jeden gram listů byliny obsahuje průměrně 13 µg salvinorinu A.  

Ve většině zemí rostlina nepatří do skupiny kontrolovaných látek. V Rakousku je jakékoliv držení rostliny Salvia divinorum zakázané. Ve Finsku a Německu se rostlina dostala na seznam kontrolovaných rostlin. V Norsku není uvedená rostlina kontrolována, má ale status psychoaktivní drogy. V České republice se problematika šalvěje divotvorné legislativně neřešila.  

V současné době nejsou známy negativní vlivy dlouhodobého užívání salvinorinu A. Působení na KOR však vyvolává otázku, zda se jedná o drogu či ne a zda je salvinorin A návyková látka. U salvinorinu A nebyla dosud nalezena kritéria chemické podobnosti s dalšímu halucinogen.

 

Bioprospect 15, 2005, č. 2–4, s. 16–17