Bezpečnost potravin

Salmonely na jatečných tělech brojlerů

Vydáno: 22. 1. 2005
Autor:

Množství salmonel se při skladování ve zmrazeném stavu a po ošetření TSP před ochlazováním snížilo.

Pokusně bylo zjištěno, že  fosforečnan sodný (Trisodium phosphate – TSP) snižuje množství salmonel získaných ze zpracovaných jatečných těl drůbeže. V roce 1991 byl patentován postup oplachování jatečných těl před chlazením za použití TSP a později (1993) byl USDA (ministerstvo zemědělství USA) schválen tento postup pro snížení množství salmonel v podnicích pro zpracování drůbeže. Podle Food Safety and Inspecton Service bylo 11,5 % vzorků odebraných ze  zpracovatelských podniků pro brojlery v USA pozitivních na salmonely.
Ve studii provedené v Georgii zjišťovali účinek TSP na jatečná těla v den zpracování  a po 7 dnech skladování při 2 °C a hodnotili, zda TSP ještě po 7 dnech ovlivní množství salmonel na výrobcích prodávaných spotřebitelům.
Aplikace TSP významně zvýšila pH vody na oplachování jatečných těl brojlerů.
Poultry Sci., 82, 2004, č. 12, s. 2079-2082