Bezpečnost potravin

Salmonelóza narůstajícím zdravotním problémem v EU

Vydáno: 17. 3. 2004
Autor:

Eurostat zveřejnil novou zprávu o zdraví, zahrnující široký okruh zdravotních problémů včetně výskytu salmonelózy v členských zemích EU.

Statistický úřad ES Eurostat zveřejnil novou zprávu o zdraví, zahrnující široký okruh zdravotních problémů včetně výskytu salmonelózy v členských zemích EU. Ve zprávě je porovnáván výskyt ohlášených případů infekcí způsobených Salmonellou na 100 000 obyvatel v jednotlivých členských zemích. Nejvyšší výskyt, 104 případy, byl zaznamenán v Belgii těsně následované Německem (94), Lucemburskem (83) a Rakouskem (81). Nejnižší výskyt byl hlášen v Řecku (2,9) a Portugalsku (5,2). Zpráva konstatuje, že salmonelóza se stává v EU stále větším zdravotním problémem, přičemž současný průměrný výskyt v rámci EU je 41 případů na 100 000 obyvatel. Obdobně byla v Nizozemí 10. března t.r. zveřejněna tisková zpráva nizozemského Centrálního ústavu pro kontrolu animálního zdraví a Národního institutu pro veřejné zdraví a životní prostředí, v které se uvádí, že počet případů salmonelózy v zemi vzrostl v roce 2003 o 50 %, přičemž celkový počet hlášených případů dosáhl čísla 22 500. Za nejpravděpodobnější příčinu zvýšení výskytu je považována spotřeba infikovaných vajec dovážených ze Španělska. Spotřeba importovaných vajec evidentně vzrostla v roce 2003 po vypuknutí ptačí chřipky v Nizozemí počátkem roku. Více informací na adrese
http://www.foodsafetytoday.com