Bezpečnost potravin

Salmonela ve francouzské kojenecké výživě

Vydáno: 28. 4. 2005
Autor:

V období mezi lednem a dubnem 2005 byla ve Francii diagnostikována u 54 kojenců ve věku od jednoho do dvanácti měsíců infekce způsobená Salmonella agona, která byla identifikována v kojenecké mléčné výživě.

Výskyt salmonelózy u kojenců ve Francii, způsobené bakterií Salmonella agona, je spojován s řadou mléčných kojeneckých výrobků, vyráběných na jedné a téže výrobní lince. V období mezi lednem a dubnem 2005 byla infekce způsobená Salmonella agona diagnostikována u 54 kojenců ve věku od jednoho do dvanácti měsíců. Počátkem března t. r. zjistily francouzské zdravotní úřady, že v 19 případech došlo k onemocnění v důsledku  konzumace kojeneckého mléka značky Picot, které bylo vzápětí staženo z prodeje. Šetření ve výrobním závodě ukázalo, že Salmonella agona  byla přítomna ve vzorcích vzduchu a sušeného mléka. Na molekulární úrovni bylo prokázáno, že izolované kmeny jsou totožné s těmi, které byly zjištěny u pacientů konzumujících kojeneckou mléčnou výživu Picot. Dalším šetřením se zjistilo, že na stejné výrobní lince byly vyráběny i jiné druhy kojenecké mléčné výživy, a to Gallia a Bledilait. Minimálně jedenáct případů salmonelózy má na svědomí konzumace výrobků Bledilait. Nyní bylo zjištěno, že se na inkriminované lince vyráběly ještě další značkové výrobky, a to Nurie, Gallia a Alma, které byly exportovány do Afriky. Více informací na adrese 

http://www.foodasafetytoday.com