Bezpečnost potravin

Salatrim schválen EU jako potravinářská ingredience

Vydáno: 6. 12. 2003
Autor:

Evropská komise schválila používání tuků se sníženým energetickým obsahem, známých jako salatrimy, v pekařských a cukrářských výrobcích, cukrovinkách a čokoládě. Výrobky obsahující salatrim musí být opatřeny předepsaným zdravotním tvrzením.

Evropská komise schválila používání energeticky redukovaných tuků, známých jako salatrimy, v pekařských výrobcích a cukrovinkách, především pak v čokoládě. Salatrim je akronym pro produkt obsahující triacylglycerolové molekuly s dlouhým a krátkým řetězcem. Připravuje se interesterifikací triacetinu, tripropioninu nebo tributyrinu (glycerin-tributyrát) nebo jejich směsí s hydrogenovaným řepkovým, sójovým, bavlníkovým nebo slunečnicovým olejem. Triacylgceroly se třemi mastnými kyselinami s krátkým řetězcem se v průběhu procesu odstraňují. Salatrimové molekuly obvykle obsahují 30–67 mol. %  mastných kyselin s krátkým řetězcem (SCF ) a 33–70 mol. % mastných kyselin s dlouhým řetězcem (LCFA). Převažující LCFA je kyselina stearová. Při pokojové teplotě jsou salatrimy průzračné, lehce jantarově zabarvené kapaliny, resp. pasty, bez cizích příměsí a pachů. Jsou určeny k použití jako nízkoenergetická náhražka konvenčních tuků a olejů. Jsou rozpustné v hexanu, cyklohexanu, acetonu, éteru a tetrahydrofuranu, jsou nerozpustné ve vodě. Bod tání je, v závislosti na složení triacylglycerolů, 16–71 °C. Stálý výbor pro potraviny (SCF) schválil tuto novou ingredienci především jako podpůrný prostředek pro spotřebitele dodržující programy na snižování tělesné hmotnosti. Výrobek je schválen pouze pro průmyslové zpracování potravin a nebude v přímém prodeji pro spotřebitele. Přesto, že je salatrim označen SFC jako bezpečný pro lidskou spotřebu, je třeba počítat s tím, že při konzumaci ve velkých množstvích (více než 30 g denně) může způsobovat gastrointestinální problémy. Proto schválení salatrimu pro potravinářské užití obsahuje požadavek, aby potraviny obsahující nízkoenergetické triacylglyceroly byly opatřeny varováním, že přílišná spotřeba příslušného výrobku může vést ke gastrointestinálním poruchám. Na výrobcích rovněž musí být vyznačeno, že nejsou vhodné pro děti a na etiketě musí být deklarována přítomnost „nízkoenergetického tuku (salatrimu)“ ve výrobku.
http://www.foodsafetytoday.com