Bezpečnost potravin

SAFO: výzkumný projekt EU

Vydáno: 8. 11. 2006
Autor:

Zaměřený na bezpečné potraviny z ekologické produkce v EU.

SAFO (Sustaining Animal Health and Food Safety on Organic Farming; trvale dobrý zdravotní stav zvířat a bezpečné potraviny při ekologickém způsobu hospodaření) je výzkumný projekt, který se realizoval od března 2003 do srpna 2006 za podpory Evropské komise.
Cílem projektu bylo zlepšit bezpečnost potravin a zdraví zvířat v systémech ekologické produkce hospodářských zvířat a to prostřednictvím aktivní komunikace výsledků a závěrů výzkumu. Uvedený projekt podpořil vytvoření propracovaných standardů EU pro ekologickou produkci hospodářských zvířat.

V rámci projektu se uskutečnilo pět tematických workshopů a v pěti zemích střední a východní Evropy (Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko) proběhla řada seminářů (tzv. road shows), během kterých stejný tým seznamoval s hlavními body projektu SAFO.

* Seznam partnerů projektu (pozn.: projektu se nezúčastnil žádný subjekt z ČR)
* Seznam institutů zabývajících se výzkumem v oblasti ekologického zemědělství (v zemích zapojených do projektu)
* Mezinárodní organizace zabývající se ekologickým způsobem hospodaření:
IFOAM (International federation of organic movements)
ISOFAR (International Society of Organic Agriculture Research)

* Mezinárodní výzkumné projekty zabývající se ekologickým způsobem hospodaření:
QLIF (QualityLowInputFood; zahájení v březnu 2004)
Organic revision (zahájení v březnu 2004)
Organic Inputs Evaluation

Pátý workshop projektu SAFO se uskutečnil dne 1. června 2006 ve městě Odense (Dánsko). V příloze 1 jsou uvedeny hlavní závěry a důsledky vyplývající ze SAFO projektu.

Příloha 1: Hlavní zjištění, závěry a doporučení z projektu SAFO (pdf; 149 stran)

Společně s pátým workshopem se uskutečnil Joint Organic Congress 2006. Prezentace a postery z tohoto kongresu jsou k dispozici na stánkách Organic Eprints.

Sborníky z jednotlivých workshopů projektu SAFO jsou k dispozici zde.

SAFO

Pozn.:
*Více informací o Organic Eprints na stránkách Agronavigatoru.
* Další informace o ekologickém způsobu hospodaření, viz Organic-Europe.