Bezpečnost potravin

S pivem na zdraví!

Vydáno: 16. 3. 2003
Autor:

Umírněné pití piva (denně cca 0,5 l) u mužů s koronárními nemocemi vede ke snížení hladiny LDL a zvýšení hladiny HDL, zvýšení hladiny antioxidantů a poklesu hladiny a aktivity fibrinogenu.  Naopak u žen pravidelné pití alkoholu zvyšuje riziko karcinomu prsu, což může souviset s ovlivněním hladiny estrogenů.

Studie společnosti Japan´s Kirin Brewery, Tokyo, zjistila, že spotřeba piva již 16. rok se nepřetržitě zvyšuje a v r. 2001 roční zvýšení činilo 2,1 % a spotřeba dosáhla 139,34 mil hl. Pokud spotřebitelé potřebují více důvodu k pití, výzkumní pracovníci v Izraeli z Hebrew University v Jeruzalémě zjistili, že  pití piva může přinést zdravotní prospěch.
Studie, která byla zveřejněna v J.Agricultural and Food Chemistry a jejíž autorkou je Shela Gorinstein, prokázala, že zdravotní stav 48 mužů trpících  srdečními  nemocemi může pozitivně ovlivnit pití piva. Ukázalo se, že spotřeba piva působí strukturální změny krevní bílkoviny fibrinogenu, který je odpovědný za srážení krve, a tím jej činní méně aktivní. Pacienti sice konzumovali místní pivo Maccabee, ale autorka se domnívá, že stejné účinky má kterékoliv jiné pivo.
Testované osoby byly rozděleny stejným dílem na kontrolní skupinu, která pila minerální vodu, a na pokusnou skupinu, která konzumovala denně plechovku nebo láhev piva po dobu 30 po sobě jsoucích dnů.  Strava pro obě skupiny byla bohatá na ovoce a zeleninu po celou dobu zkušebního období. U 21 z 24 pijáků piva  byly zjištěny pozitivní změny ve složení krve, které snižovaly riziko srdečních příhod. Bylo to snížení hladiny LDL a zvýšení hladiny HDL, zvýšení hladiny antioxidantů a pokles hladiny a aktivity fibrinogenu.
Novinky kolem piva nejsou samozřejmě všechny zcela pozitivní. V londýnském středisku pro výzkum rakoviny (London´s Cancer Research UK) bylo zjištěno, že riziko karcinomu prsu u žen se zvýšilo o 6 % u žen denně konzumujících alkoholický nápoj. V práci, uveřejněné v British Journal of Cancer, není ale upřesněno, zda zvýšené relativní riziko bylo výsledkem běžné spotřeby alkoholu anebo je založeno na dlouhodobých a dřívějších sklonech k pití. Ve vztahu mezi alkoholem a rakovinou prsu bez nároku na přesnost a spolehlivost této hypotézy  výzkumníci soudí, že alkohol může ovlivňovat hladinu estrogenu.

From beer to eternity. Prepared Foods, 2003, č. 2, s. 20