Bezpečnost potravin

Rychlotest na stanovení alergií

Vydáno: 21. 4. 2004
Autor:

Pomocí nové internetové stránky bude možné rychleji odhalovat alergizující vlastnosti geneticky modifikovaných produktů.

Které alergie by potenciálně mohly způsobovat geneticky modifikované produkty? Nizozemská organizace pro mezinárodní výzkum rostlin (PRI) založila internetovou stránku, s jejíž pomocí bude možné předpovědět riziko nebezpečí vzniku alergie.
Informace obsažené na těchto stránkách budou umožňovat rychlejší porovnání pořadí jednotlivých aminokyselin v GMO s bílkovinami, u kterých již byly prokázány alergizující vlastnosti. Výzkumy týkající se potenciálu vyvolávat alergie u nových  rostlin nebo produktů získaných na základě biotechnologických metod měly dosud v kompetenci většinou vládní instituce nebo privátní společnosti. Na těchto nizozemských internetových stránkách bude nejprve probíhat zkušební provoz, poté bude umožněn zájemcům volný přístup.

Další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.allermatch.org

DLG-Mitteilungen, 2004, č. 4, s. 10