Bezpečnost potravin

Rychlá metoda kvantifikace plísní a kvasinek v potravinách

Vydáno: 11. 6. 2006
Autor:

Nový systém stanovení plísní a kvasinek pomocí metody PCR umožňuje získat výsledky týž den, resp. za dva dny.

Společnost Oxoid, jeden z předních světových  výrobců a distributorů mikrobiologických kultivačních médií a dalších diagnostických produktů, vyvinula novou rychlou metodu kvantifikace kvasinek a plísní ve vzorcích potravin. Nový Bax Systém pro stanovení plísní a kvasinek pomocí metody PCR (polymerázová řetězová reakce) umožňuje získat výsledky týž den (přímá metoda –pro vzorky obsahující 500 CFU/g) nebo za dva dny (rozšířená metoda– pro vzorky obsahující 50–500 CFU/g). Oproti běžným metodám stanovení, které vyžadují k získání výsledků pět až sedm dní se jedná o podstatné urychlení. Ačkoliv kvasinky a plísně normálně u lidí onemocnění nezpůsobují, jejich zvýšená hladina může být příčinou předčasného zkažení výrobku, které se projeví neodpovídajícím vzhledem a nepříjemnou chutí a vůní, které snižují atraktivitu a kvalitu výrobku. Aby byla zajištěna konzistentní kvalita výrobku musí výrobce úroveň plísní a kvasinek trvale monitorovat. Stanovení hladiny kvasinek a plísní je mimoto důležité pro rozhodnutí o nejvhodnější době životnosti jednotlivých výrobků. Účinnost Bax Systému byla s úspěchem ověřena na řadě výrobků včetně sýrů a moučných produktů. Systém umožňuje detektovat jak vláknité plísně tak spóry, což znamená, že poskytuje přesné výsledky bez ohledu na stadium životního cyklu organismu. Více informací na adrese

http://www.fdin.co.uk/news/index.php