Bezpečnost potravin

Ryby proti demenci

Vydáno: 31. 10. 2002
Autor:

konzumace ryb minimálně jednou týdně, výrazné snížení rizika demence, polynenasycené mastné kyseliny, Alzheimerova choroba, vliv na vývoj a regeneraci nervových buněk

Podle výsledků nejnovějšího výzkumu, jehož výsledky byly zveřejněny v posledním čísle časopisu British Medical Journal, se u starších lidí, kteří jedí minimálně jednou týdně ryby nebo mořské plody, snižuje riziko vzniku demence, včetně Alzheimerovy choroby. Výzkum potvrzuje pozitivní úlohu výživy, zejména rybích mastných kyselin, na mentální zdraví. S použitím údajů z rozsáhlé studie o stárnutí zjišťoval tým francouzských výzkumníků, zda existuje vzájemný vztah mezi spotřebou ryb (bohatých na polynenasycené mastné kyseliny) nebo masa (bohatého na nasycené mastné kyseliny) a rizikem demence. Výzkum zahrnoval 1 674 osob ve věku 68 a více let, kteří netrpěli demencí a žili v domácím prostředí v jihozápadní Francii, a konzumovali ryby nebo mořské plody denně, resp. minimálně jednou týdně, resp. čas od času (ale ne každý týden) či vůbec. Účinky stravy byly sledovány po dvou, pěti a sedmi letech. U účastníků, kteří jedli ryby minimálně jednou týdně se v průběhu sedmiletého výzkumu výrazně snížilo riziko diagnostikované demence. Mezi konzumací  masa a rizikem vzniku demence nebyly zjištěny žádné významné souvislosti. Vedle pozitivního vlivu na cévy mohou mastné kyseliny obsažené v rybím tuku redukovat zánětlivé procesy v mozku a hrát specifickou úlohu ve vývoji a regeneraci nervových buněk. Podle názoru výzkumníků mohou být zdravé stravovací návyky získané v dětství spojovány s dosažením vyššího vzdělání. Lidé s vyšším vzděláním ale naopak mohou mnohem důsledněji dodržovat výživová doporučení týkající se konzumace ryb.
BMJ, 325, 2002, s. 932–933