Bezpečnost potravin

Rybí olej může částečně redukovat hladinu cholesterolu u diabetiků

Vydáno: 7. 11. 2002
Autor:

Suplementy rybího oleje mohou částečně odstranit dyslipidemii pacientů s diabetem 2.typu. Do jisté míry mohou snižovat obsah tukových látek jako je LDL-cholesterol v krvi. K těmto závěrům dospěli dánští výzkumníci a své poznatky prezentovali v říjnovém čísle časopisu Diabetes Care.

Suplementy rybího oleje by mohly do jisté míry snižovat obsah tukových látek jako je LDL-cholesterol v krvi diabetiků. K těmto závěrům dospěli dánští výzkumníci a své poznatky prezentovali v říjnovém čísle časopisu Diabetes Care. Zvýšené riziko vzniku srdečních onemocnění u pacientů s diabetem 2. typu  lze zčásti vysvětlit dyslipidemií, která je charakterizována vysokou hladinu plazmového triacylglycerolu, sníženou hladinu HDL-cholesterolu a převahou aterogenních LDL částeček. Tento stav by se mohl částečně korigovat přídavkem rybího oleje do stravy. Výzkum zahrnoval 42 dospělých s diabetem 2. typu, kteří nejprve po dobu 4 týdnů konzumovali denně stravu s přídavkem kukuřičného oleje a poté 8 týdnů dostávali buď 4g suplementy rybího oleje nebo stejné množství kukuřičného oleje denně. Před a po osmitýdenním experimentu jim byla odebírána krev. Ultracentrifugací byly separovány plazmové lipoproteiny, včetně LDL a HDL. Bylo zjištěno, že u těch, kteří dostávali po dobu osmi týdnů suplementy rybího oleje se snížila hladina triacylgylcerolů (TAG), spojovaných se vznikem srdečních onemocnění. Ve srovnání s pacienty, kteří dostávali kukuřičný olej se zvýšila hladina jak HDL-2b-cholesterolu, tak HDL-2a-cholesterolu (dva podtypy „dobrého“, HDL-cholesterolu). Poměr LDL a HDL cholesterolu se u pacientů s rybím olejem snížil téměř o 1 %, a konzumentů kukuřičného oleje se o 4 % zvýšil. Žádný podstatný vliv rybího oleje na koncentraci malých částeček LDL ale nebyl zaznamenán. Suplementy rybího oleje mohou tudíž podle dosavadních výsledků částečně odstranit dyslipidemii pacientů s diabetem 2. typu. Podstatný aspekt diabetické dyslipidemie – převaha malých částeček LDL nebyl rybím olejem ovlivněn. K těmto závěrům dospěli dánští výzkumníci a své poznatky prezentovali v říjnovém čísle časopisu Diabetes Care.
Diabetes Care, 25, 2002, č. 10, s. 1704–1708