Bezpečnost potravin

Různé definice potravin s fyziologickým účinkem

Vydáno: 11. 1. 2003
Autor:

Další příspěvek k orientaci mezi termíny používanými pro složky potravin působících na zdravotní stav – podle Americké dietetické asociace.

Termín Definice/charakteristika
Chemopreventivní látky Nutriční nebo antinutriční složky potravin, u nichž je vědecky prokázaný účinek na brzdění rakoviny (primární nebo sekundární prevence před rakovinou).
“Designer food“ Potraviny obohacené o složky, které jsou přirozeně bohaté na látky působící preventivně proti nemocem. K obohacení může docházet i metodami genetické techniky.
Funkční potraviny Potraviny, složky potravin nebo upravené potraviny, které vedle tradičních živin obsahují navíc látky, které přispívají ke zdraví.
Nutraceutika Látky, ať už potraviny nebo složky potravin, které vykazují účinek medicínský nebo efekt související se zdravím, a sice v oblasti prevence a/nebo léčení onemocnění.
„Pharmafood“ (farmaceutika) Potraviny nebo složky potravin, které přispívají ke zdraví, včetně prevence a léčení nemocí.
Fytochemikálie Složky ovoce a zeleniny, které mohou být lidmi každodenně přijímány v gramových množstvích a které mají potenciální preventivní účinek proti rakovině.

/Článek dále informuje o úkolech, které má před sebou nová vědní disciplina „Funkční potraviny“ – viz Potravinářské aktuality)./
Dtsch. Molkerei Ztg., 123, 2002, č. 25, s. 36–38