Bezpečnost potravin

Růst cen alkoholických nápojů a tabáku v EU

Vydáno: 26. 5. 2003
Autor:

Tabulka Eurostat znázorňuje vývoj spotřebitelských cen v zemích EU za rok jednak u potravin a nealkoholických nápojů, jednak u alkoholických nápojů a tabáku.

Následující tabulka statistického úřadu ES (Eurostat) znázorňuje vývoj spotřebitelských cen v zemích EU v kategorii potraviny a nealkoholické nápoje a v kategorii alkoholické nápoje a tabák. Údaje vyjadřují změnu, k níž došlo za jeden rok, a sice do července 2002.
Vývoj spotřebitelských cen v zemích EU (index změny v %)
(červenec 2002, změny proti předcházejícímu roku)
 Ernährung, 27, 2003, č. 2, s. 91