Bezpečnost potravin

Ruské normy pro máslo a sýry

Vydáno: 15. 1. 2005
Autor:

Nově vytvářené ruské právní předpisy jsou již do značné míry harmonizované s evropskými a s Codex Alimentarius. Pro označování potravinářských výrobků začne letos platit GOST R 51074-2003.

Právo spotřebitelů na informace o výrobku je v  legislativě Ruské federace zakotveno především v „občanském zákoníku“, „zákonu o ochraně práv spotřebitele“, „zákonu o kvalitě a nezávadnosti potravinářských produktů“, a také ve výnosu vlády RF č. 1575 z r. 1996 „o pravidlech zajišťujících informaci v ruštině na dovážených potravinách“. Obsah reklamních informací na výrobcích reguluje „zákon o reklamě“.

Nové ruské předpisy jsou zpracovávány co nejvíce v souladu s předpisy ES (v případě mléka např. s nařízením 1898/87 o názvech mlékárenských výrobků v tržní síti, dále s všeobecnou normou Codex Alimentarius o etiketování balených potravinářských výrobků CA 1-1991, normou o používaném názvosloví mlékárenských produktů CA 206-1999 a normou CA pro jednotlivé druhy výrobků).

Pro splnění těchto mezinárodních předpisů je zpracována ruská norma „GOST R 51074-2003 Potravinářské produkty – informace pro spotřebitele“, která odpovídá obdobným světovým předpisům, která nabude účinnosti 1. 7. 2005 a která obsahuje požadavky na povinné údaje.

Normy pro máslo

Požadavky na označování másla, másla se smetanovým zákysem (klasické i se sníženým obsahem tuku) a pomazánkového másla jsou stanoveny normou GOST R 52253-2004. Pro směsné tuky platí norma Gost R 52100-2002. Doba použitelnosti másla je 35 až 120 dní podle teploty skladování (+3, –8 resp. –16 ºC).

Normy pro sýry

Pro výrobu sýrů jsou platné normy Gost 7616, gost 11041 nebo např. technické podmínky TU 9225-039-04610209. Specifická ustanovení pro tavené sýry budou uvedena v nové normě, která je teprve odborníky Všesvazového výzkumného ústavu mlékárenského zpracovávána, přičemž jsou využity mezinárodní normy CA.

Nabídku ruských potravinářských norem najdete zde.

Další informace o ruských normách najdete zde.

Moloč. Prom., 2004, č. 10, s. 6-9