Bezpečnost potravin

Rumunsko nedostatečně kontroluje rezidua

Vydáno: 27. 10. 2005
Autor:

Inspekce Komise EU zjistila v Rumunsku problémy v organizaci kontroly i v laboraratořích při provádění státního veterinárního dozoru.

Podle zprávy Potravinářského a veterinárního úřadu (FVO) EU zpracované na základě inspekce provedené v květnu 2005 Rumunsko nedostatečně kontroluje rezidua a použití léčiv v potravinách a zvířatech exportovaných do EU. Rumunsko je předním exportérem živých koní, skotu, ovcí a koz (a také čerstvého masa těchto druhů zvířat) a velkým exportérem medu. V r. 2003 a 2004 se šest notifikací v systému rychlého varování RASFF týkalo rumunského medu (dvakrát chloramfenikol, jednou sulfathiazol a třikrát streptomycin) a nitrofuranů v drůbeži.

Inspektoři zjistili, že v zemi je fragmentovaný regionální systém kontroly a používají se nestandardní postupy pro sledování závad. Rumunské úřady nebyly schopny poskytnout žádné další informace k případům výše uvedených notifikací v RASFF.

Na farmách, z nichž pocházela prasata protiprávně ošetřená nitrofurany a nitroimadazoly, nebyla dokončena požadovaná následná opatření. Nebyly odebírány další vzorky, nebyl omezen pohyb zvířat, ani nebyla nařízena likvidace zvířat.

Byly zjištěny problémy v laboratořích zodpovědných za zkoušení. Personál se projevuje jako nedostatečně kompetentní pro kontrolu reziduí. Často jsou používány nedostatečné a necitlivé analytické metody.

Používaný test na malachitovou zeleň je pětkrát méně citlivý, než oficiálně požadovaný, a není schopen odhalit hlavní markerové reziduum, což je leuko-malachitová zeleň.

U velkoobchodníka s veterinárními prostředky byly zjištěny látky nepovolené pro zvířata, ale s označením, že jsou povoleny (např. furazolidon pro ošetření krůt).

Pokud jde o sledování závad týkajících se reziduí, existuje nedostatečná centrální koordinace, a nedostatečný dohled nad zaváděním programových opatření a nad plněním požadavků.

Plné znění zprávy z inspekce č. 7762/2005 na stránkách DG SANCO.

 

EU Food Law, 2005, č. 229, s. 11