Bezpečnost potravin

Rozsudky Evropského soudního dvora ohledně potravin

Vydáno: 17. 3. 2001
Autor:

termín "přírodně čistá marmeláda", používání označení původu - německý pivovar Warnsteiner

Evropský soudní dvůr schválil 4. 4. 2000 rozsudkem v právní věci C-465/98 použití údaje „přírodně čistá“ („naturrein“) na obalu jahodové marmelády s následujícím odůvodněním. Vzhledem k tomu, že zahradní produkty jsou nutně vystaveny znečistěnému prostředí a účinku pesticidů, není v rozporu se směrnicí EU o označování použít pro jahodovou marmeládu s jen velmi nepatrným obsahem olova, kadmia a reziduí pesticidů termín „přírodně čistá“. Množství olova menší než 0,01 mg/kg, kadmia 0,08 mg/kg, pesticidu Procymidon 0,016 mg/kg a Vinclozolinu 0,005 mg/kg je skutečně velmi nízké a použitý pektin neznamená nic nevhodného, protože je přípustnou složkou i pro marmelády „extra“ a je uveden na obalu v seznamu složek. Výrobcem dotyčné marmelády je rakouská firma Darbo a žalujícím Svaz proti nepravostem v obchodě a ve výrobě Köln e.V.
Soudní dvůr upřesnil právní význam nařízení ES o používání označení původu následovně: Prodej výrobku s pouzitím poukazu na jeho geografický původ může být na národní úrovni zakázán, pokud původ není v žádné souvislosti s vlastnostmi produktu a vzniká nebezpečí omylu.
Německý pivovar Warnsteiner byl v provozu od r. 1753 v obci Warstein. V r. 1990 byl připojen pivovar ve 40 km vzdáleném Paderbornu a pivo v něm vyrobené neslo rovněž značku Warsteiner, i když na etiketě bylo uvedeno, že bylo vyrobeno a plněno  v Paderbornu. Na základě žaloby Ochranného svazu proti nepravostem v hospodářství bylo v r. 1994 označení Warsteiner první soudní instancí zakázáno
http://
Rozsudky lze průběžně sledovat na adrese: