Bezpečnost potravin

Rozšíření spektra rostlinných produktů pro dietu při celiakii

Vydáno: 12. 6. 2003
Autor:

Produkty z bílkovinné frakce laskavce (Amaranthus hypochondriacus a A. cruentus, merlíku čilského – quinoi (Chenopodium quinia), čiroků zrnového a cukrového (Sorghum bicolor a S. saccharatum), prosa (Panicum miliaceum), béru vlašského – čumizy (Setaria italica ssp. maxima), rosičky krvavé (Digitaria sanquinalis) a pohanky (Fagopyrum esculentum) jsou vhodné pro celiakovou dietu.

Vědci z České zemědělské univerzity, Slovenské zemědělské univerzity a Mikrobiologického ústavu AV ČR zkoumali možnosti rozšíření zdrojů rostlinných produktů pro dietu při celiakii. Toto onemocnění způsobují složky bílkovin nerozpustných frakcí prolaminu a gluteninů. V souboru plodin byl sledován obsah celkového a bílkovinného dusíku, skladbu frakcí bílkovin, elektroforetickou skladbu zásobních glutenových a prolaminových bílkovin a imunologické stanovení množství gliadinu ELISA testem. Imunologické testy prokázaly, že obsah gliadinu pod 10 mg na 100 g vzorku měly druhy: laskavce (Amaranthus hypochondriacus a A. cruentus) a dále merlíku čilského – quinoi (Chenopodium quinia), čiroků zrnového a cukrového (Sorghum bicolor a S. saccharatum), prosa (Panicum miliaceum), béru vlašského – čumizy (Setaria italica ssp. maxima), rosičky krvavé (Digitaria sanquinalis) a pohanky (Fagopyrum esculentum). Tyto druhy lze považovat za vhodné pro dietu při celiakii. Podlimitní hodnoty se našly u tritikale (Triticosecale) a některých odrůd  ovsa, což  bude třeba znovu prověřit. U psedocereálií (amarantu, quinoi a pohanky) bylo zastoupení rozpustných frakcí  albuminu a globulinu 50–65 %. U zrnového čiroku bylo jejich zastoupení 20,5 %, u čiroku cukrového 7,8 %, u prosa, béru a rosičky 12–13 %. Zastoupení prolaminů bylo vyšší u čiroku cukrového než zrnového. Pseudocereálie a proso měly nízký obsah prolaminů (3–6 %), ale bér 38,7 % a rosička 23,1 %. Tyto dva druhy měly však nižší obsah glutelinů. Ostatní sledované druhy měly obsah glutelinů v rozsahu 12–22 %. Elektroforetická analýza PAGE prolaminových  bílkovin nebo SDS-PAGE ISTA vyvinutá pro glutenové bílkoviny potvrdila výsledky imonologických testů o vhodnosti uvedených druhů pro dietu při celiakii. Tyto druhy neobsahují prolaminy, resp. v uvedených vzorcích byl obsah -prolaminů zanedbatelný.
Czech J. Food Sci., 21, 2003, č. 2, s. 59–70