Bezpečnost potravin

Rozšíření regulace kontaminantů v EU

Vydáno: 12. 10. 2006
Autor:

Komise navrhuje, aby limitní hodnota pro olovo v kravském mléce platila pro všechny druhy mléka, hodnota pro kadmium ve vnitřnostech i pro koňské maso a další změny.

Evropská komise plánuje rozšířit spektrum potravin s legislativně limitovanými hodnot kontaminantů na všechny druhy mléka, otrub, klíčků a koňského masa. Návrh, kterým se má změnit nařízení 466/2001 o kontaminantech, byl publikován britským úřadem Food Standards Agency (Summary of key changes)
Limitní hodnoty pro olovo stanovené pro kravské mléko mají platit i pro ostatní mléka, především ovčí a kozí. V případě otrub a klíčků přidávaných do potravin jsou důležité hladiny mykotoxinů. Limitní hodnota pro kadmium ve vnitřnostech má být rozšířena i pro koňské maso.
Naopak je navrhováno, aby dosavadní limitní hodnoty kontaminantů neplatily pro farmově chovanou zvěř (králíky, vysokou, bažanty a pštrosy). Vzhledem k rizikovosti těchto živočišných surovin však toto bude předmětem diskuse.
S vydáním novelizovaného předpisu nelze počítat dříve než v březnu 2006.