Bezpečnost potravin

Rozšířené používání jodované soli v Nizozemí

Vydáno: 19. 1. 2008
Autor:

Nový předpis umožní přidávat jodovanou sůl do všech potravin, ale snižují se nejvyšší povolené koncentrace jódu.

V Nizozemí dojde od poloviny března 2008 k významnému rozšíření fortifikace jódem. Komise zmrazila vydání tohoto národního předpisu do 25. 2. 2008, protože to bude znamenat problém při volném obchodu. Zatím jsou v Nizozemí sloučeniny jódu povoleny jen do chleba (70 – 85 mg I/kg soli), do masných výrobků (20 – 30 mg I /kg dusitanové soli) a do stolní soli (30 – 40 mg I/kg soli). Výrobky podle těchto limitů budou moci být prodávány až do 15. 3. 2009.
Nový předpis umožní přidávat jodovanou sůl do všech potravin, ale snižují se nejvyšší povolené koncentrace jódu. Limit bude 50 – 65 mg jódu/kg soli do chleba a pečiva, 15 až 25 mg I/kg dusitanové soli, 15 až 25 mg I/kg stolní soli a nejvýše 25 mg I/kg soli přidávané do jiných potravin.
Změna bude v únoru 2008 ještě projednávána s asociací výrobců pečiva a těst, protože ti mají z hlediska zásobování jódem hlavní význam, protože 50 % denní potřeby jódu je dodáváno právě z chleba. Vláda změnu odůvodňuje změnou stravování obyvatel, a proto povoluje přídavek jódu i do pečiva, proto však limit musí být nižší.
Poznámka
V EU platí pro fortifikaci nařízení 1925/2006/ES, které stanovuje kritéria čistoty a formy přidávaných nutričních látek, některé látky zakazuje, některé omezuje (Příloha 3), zakazuje fortifikaci některých potravin, ale zatím nestanovuje limity fortifikace. To má být předmětem prováděcího předpisu nebo se případné podmínky omezující nebo zakazující přidávání určitého vitaminu nebo minerální látky přijímají postupem podle čl. 14 odst. 2. (Komise může předložit návrhy pro nejvyšší přípustná množství do 19. ledna 2009).
V ČR již dříve, než bylo přijato výše uvedené nařízení ES, byl obohacování vyřešeno vyhláškou 446/2004, podle níž se obohacování jedlé soli jódem provádí v rozmezí 20 až 34 mg/kg soli, je nejvyšší přípustné množství jódu v denní dávce doplňků stravy 200 μg (referenční dávka 150 μg). Jódem lze obohacovat řadu potravin (Příloha č. 7), a to v množství 20 až 50 % referenční dávky ve 100 g (ml) potraviny (resp. 100 až 200 % u cukrovinek a kořenících přípravků).